alım

27 Kasım 2010

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Web Sitelerimiz hakkında yapmamız ve bilmemiz gerekenler

Yeni TTK’nın 1524. maddesi uyarınca her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki hususların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. İlgili maddeye göre […]