Bütçe / Hedef / Risk

Bütçe / Hedef / Risk / Strateji

Malumunuz şirket kuruluşu önce bir hayale (vizyon) ve bu hayali gerçekleştirmek ve varlığını sürdürebilmek için bir takım görevleri (misyon) ifa etmeye dayanır.

 • Görevin ifası yani başarıyla gerçekleştirimesi için bir takım “Hedefler” belirlersiniz bu hedeflere ulaşmak için Planlar ve Projeler hazırlarsınız.
 • Bu hedeflere ulaşmak için çabalarken Maddi ve Maddi olmayan bazı “Riskler” ile karşılaşırız ve bu riskleri önceden öngörmeye çalışarak gerekli tedbirleri sağlamaya gayret ederiz.
 • Hedeflere ulaşmak için odaklanacağımız konular yani “Stratejiler”
 • Aynı zamanda da “Bütçe” (finansal planlama) yapar ve bu bütçelerde Plan Dışı işlere özellikle dikkat eder bütçe içinde kalmaya çalışırız.

Hedeflerle Yönetimle ilgili İK (HR) çözümümüzdeki

 • Kurumsal Hedef & Performans ve
 • Bireysel Hedef & Performans

paketlerimizle sizlere yardımcı olabiliriz. YSM yazılım ve uygulamalaı danışmanlıkla birlikte sunduğumuz bütünleşik çözümümüz ile  hayalinizdeki hedef bazlı yönetim sistemini birlilkte kurabiliriz. Var mısınız?

Bütçe – Hedef – Risk 3 altın kelime. 2 bakış açısı ile anlatmaya çalışalım:

 • Bakış Açısı 1 : Riskler oluştuğunda hangi Hedefler etkilenir, bu hedeflere ulaşmak için ne kadar Bütçe ayrıldı?
 • Bakış Açısı 2 : Bu bütçe kaleminde Hangi hedeflerimize ulaşmakta sıkıntı yaşarız ve bu bize ne gibi riskler getirir?

Her 2 bakış açısını da harmanlayacak “ne zaman gaz?” ve “ne zaman fren?” gerekiyor direksiyondaki patron veya yönetici olarak siz karar vereceksiniz? Bu kararınızın doğru ve sağlam ve de sağlıklı sonuçlar vermesi için de YSM çözümünü kullanmanız gerekmektedir.

Risk Yönetimi kurumsal bir yönetim fonksiyonudur. İç ve Dış Denetimleri de içermelidir. YSM çözümünde bunlar da var. klasik bir ERP’de bulamayacağınız çözümler YSM Yazılımlarında.bu yazılım paketlerimizin özet içeriğini aşağıda görmektesiniz.

 • Kurumsal Risk Yönetimi (ERM)
  • Risk Tanımlama
  • Risk Önceliklendirme
  • Risk Eşleme
  • Risk İzleme
  • Risk Maliyet Analizleri
 • İç Kontrol (COSO) Sistemi
  • İç Kontrol Sistemi ( COSO )
  • İç Kontrol ( COSO ) Adımları
 • Denetim Faaliyetlerinin Yönetimi (DYS)
  • Denetim Bilgileri
  • Denetçi Bilgileri
  • Denetim Planı
  • Denetim Soruları
  • Denetim Uygunsuzlukları
  • Denetim Raporları

Bütçe / Hedef / Risk / Strateji  çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak üzere;