Planlama

Planlama

Yine Türk şirketleri olarak yapmadığımız işlerden bir tanesi de Planlama fonskiyonunun icrasıdır. Bizler yönetmeyi emir vermek ve kontrol vermek olarak algılarız hedefleri ve öncelikleri belilemek, iş planına dökmek, bütçelemek, vb. hususları neden atlarız ve “kervan yolda düzülür” mantığıyla “çıknca bakarız” modunda ilerleriz ve işimizi yönetiriz. Piaysa ve ekonomik gidişat iyiyse kafamızdaki yönetim modelinin doğru olduğuna inanırız. Başkasının aklına yani “danışmanlık hizmeti” almaya yanaşamayız ve benden “daha iyi mi biliyorsunuz?” modunda davranırız.

Bu kalıpları yıkacak ve özellikle de KOBİ’lerin başarısında onların yanında yer alacak bir takım yazılımlar geliştirdik ve sizlere sunmak için danışmanlık hizmetlerimizle harmanlayarak bütünleşik (entegre) bir çözüm ortaya koyduk.

YSM Planlama çözüm ailesinde neler var?

  • Üretim Planlama (İşemri Yönetimi)
  • Finansal Planlama (Bütçe ve özellikle de Proje/Lantiye Bütçesi)
  • Pazarlama Planı
  • İş Planı
  • Stratejik Plan
  • Proje İş Programı

Bütçe / Hedef / Risk / Strateji  çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak üzere;