Dijital Dönüşüm (DX) : Digital Transformation

Serbest Meslekli İçin e-SMM Geçişinde Son Gün 1 Temmuz!
30 Haziran 2020
YSM & PİR Şirketleri e-Bülten
7 Ağustos 2020
Hepsini göster

Dijital Dönüşüm (DX) : Digital Transformation

Dijital Dönüşüm’ün kısaltması literatürde DX olarak kullanılmaktadır. Çok farklı tanımlamalar mevcuttur:

 • Dijital Dönüşüm (DX) : “Şirketlerin piyasada rekabetçi olabilmek, gelirini veya karlılığını artırabilmek, çevik bir iş modeli oluşturmak vs. amacıyla başlattığı bütünsel dönüşüm programı” olarak tanımlanabilir.
 • Dijital Dönüşüm (DX) “dijital teknolojinin insan toplumunun her alanında uygulanmasına bağlı değişimler” şeklinde de tanımlanabilmektedir.
 • Dijital Dönüşüm, dijital teknolojileri benimseyerek iş stratejisini veya dijital stratejiyi, modelleri, işlemleri, ürünleri, pazarlama yaklaşımını, hedefleri vb. yenilemek suretiyle iş dünyasının dönüşümüdür. Bu, işin satışını ve büyümesini hızlandırarak uçtan uca çözüm sunan servis yönetim sistemidir.
 • Dijital Dönüşüm, dijital teknolojinin işletmenin “tüm alanlarına entegre edilmesi” olarak tanımlarız.
 • Dijital Dönüşüm (DX), insanların geleneksel sorunlarını dijital teknoloji ile çözmek için ortaya çıkmış bir kavramdır.
 • Dijital Dönüşüm (DX), dijital kullanımları belirli bir “etki alanındaki” yenilik ve yaratıcılık faaliyetlerini etkinleştirmek ve geleneksel yöntemleri desteklemek, inovasyon ve yaratıcılığı doğal olarak kendiliğinden gelişebileceği ortamı hazırlamak şeklinde de tarif edilmektedir.
 • Dijital Dönüşüm (DX) kavramı kağıtsız ortamda “dijital iş olgunluk” seviyesine ulaşan işletmeler ve hükümet, kitlesel iletişim, sanat, tıp ve bilim gibi toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren bir kavram haline gelmiştir.
 • Dijital Dönüşüm (DX), gelişen teknolojileri ve sistemleri kullanarak müşteri değeri üretmek amaçlı bir kültür dönüşüm programıdır (Dijital ifadesi Dijital Ekonomi tanımından gelmektedir).

Bir “problemin çözümü”nü sağlayan bir şey yaptığınızda değerlidir ve insanlar problemlerinin çözümüne para vermektedir. Eski çözümler yerine iyi bir iş modeli üzerine oturan dijital çözümleri tercih edebilirler!

İçinde bulunduğumuz bu dönem en iyi şekilde “krizi ve karmaşayı” ifade eden bir “LABİRENT Metaforu” ile tanımlanabilir. Bu labirentten çıkış ise bir çözüm seti ve strateji ile mümkündür.

Kurumsal yapılarda ve iş yapma biçimlerinde köklü değişiklikler olduğunu gözlemliyoruz. İmalat sektöründeki, iletişim, bankacılık, sağlık kurumları gibi hizmet sektöründeki teknolojik değişimler; süreç robotları, fiziki robotlar, akıllı sistemler, e -ticaret, sosyal medya, e-devlet, mobil iletişim uygulamaları değişikliklere örnektir. Bu değişim ve dönüşümlerin temelinde teknolojinin sağladığı “işleri daha hızlı, etkili ve ucuz yapabilme”, anında kaydetme, çok hızlı işleme, iletilme ve karar süreçlerinde kullanılma da var.

“Dijital Ekonomi” hatta “Yeni Normal” döneminde şirketler stratejilerini referans alarak aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmek amacıyla uzun vadeli bütünsel (entegre + holistik + 360 derece) bir Dijital Dönüşüm (DX) programı uygularlar. Amaçları sıralamak gerekirse;

 • Rekabetçi olma,
 • Yenilikçi iş modelleri (business model) geliştirme,
 • Yeni gelir modelleri (revenue model) oluşturma,
 • Dijital yıkıma karşı direnci geliştirme,
 • Pazarda dijital yıkıcı (disruptive) olma,
 • Uzun dönemde varlığını (survivor + pivot) koruma,
 • Ürün ve servislerde gerçekleştirilecek olan inovasyon ile karlılığını artırma,
 • En iyi müşteri deneyimini (UX) yaşatarak müşteri bağlılığını artırma,
 • Yeni değerler üretme amacıyla şirket kültürünü geliştirme,
 • Somut veya soyut tüm şirket kaynaklarının geliştirilmesi, yeniden düzenlenmesi vs.

Dünya hızlı bir şekilde dijitalleşmeye devam ediyor. Yeni ekonomik sisteme artık Dijital Ekonomi denmektedir. Bir önceki teknoloji gelişmeleri ile birlikte kurulan çok sayıda şirket, günümüzde küresel teknoloji devlerine dönüştü. Şimdi de dijital ekonomi ile birlikte benzer fırsat yeniden ortaya çıktı.

Dijital dönüşüm dönemi ile birlikte bu fırsatı değerlendiremeyen çok sayıda şirketin pazardan silineceğine, kapanacağına, yok olacağına şahit olacağız. Bu firmaların yerine kim gelecek?

Dijital olarak dönüşebilen (DX) ve yeni normale, yeni piyasa koşullarına ayak uydurabilen, kullanıcı deneyimine (UX) ve müşteri deneyimine (CX) önem veren şirketler pazar payını hızlıca artırmaya başlayacak, ancak bunları yapamayanlar ise varlığını devam ettiremeyecek.Sedat YAZICI, Bilgisayar Yük. Müh. YSM, PİR, YSM BULUT, OVINOT, KobiPirin, ArtWinNet, Job Analytics, TOY, TAY, CHARK, P2S şirket, ürün ve markalarının kurucusu ve ortağı, KOÜ ve SAÜ Misafir Öğretim Görevlisi, Akademik Kurul Üyesi, STK ve ÜSİ Gönüllüsü, KOBİ Doktoru ve Mentorü

Rol model olarak Japon Yönetim Sistemi alınabilir mi?
Japon Yönetim sistemine göre şirketlerde aşağıdaki politikalar uygulanır.

 • Ömür Boyu İstihdam / İş Güvencesi
 • Uzmanlaşmamış (Yarı Uzmanlaşmış) Mesleki Gelişme
 • Yavaş Değerleme ve Terfi
 • Ortak Karar Verme / Katılımcılık
 • Ortak Sorumluluk
 • İşletme İçi Örtülü Denetim Mekanizmaları
 • Rotasyon / İşletme İçi Yer Değiştirme

Her şey İNSAN da bitiyor. BEN x YAPTIKLARIM = SONUÇLAR denklemi her zaman çalışır.

 • İnsan tembel veya çalışkan değildir; düşünme, karar verme ve azmetme yeteneklerine sahiptir.
 • İnsanı motive eden en temel unsurlar çalıştığı ortam ve çevresel koşullardır.
 • Motivasyon iç veya dış zorlamalarla (mobbing) sağlanamaz, insan ancak mantık yoluyla ve açıklamalarla ikna edilebilir. “MEDENİLERE GALEBE İKNA İLEDİR” derler eskiler.

Hangi yönetim sistemini veya teknolojik sistemi kullanırsanız kullanın, bazı şeyler insanidir ve insana kalbe dokunmazsanız başarılı olmaz. Her zaman beyne, aklama mantığa (IQ) dokunan işleri yapmak istesek de kalbe, maneviyata, duyguya dokunmayan (EQ) bu konuda zayıf faaliyetler kısa vadede başarılı olsa da, uzun vadede başarı getirmez.

Bir insan, birey ve kurum olarak ister Kurumsal Dönüşüm isterseniz Dijital Dönüşüm (DX) çalışması yapın, isterseniz de YSM ve PİR şirketler grubu olarak her ikisini de birlikte yapın dediğimiz dönüşüm programlarını uygulamak isteyin, istemek yetmez. Yapmak gerekir. Aksiyon almak gerekir. Bilmek yetmez, İcra etmek gerekir. Şirketleri odaklanmamak (focus) ve yapmamak (lack of execuiton) başarısızlığa götürür. En iyi şekilde öğrenin ve yapın.
Başarılar.

15 Günlük Ücretsiz Deneme Paketini Denemek İçin Tıklayınız!

Paylaş