Kurumsal Hedefler

5 Yıllık Hedef Olarak 3 Kıta, 33 Ülke, 9999 Müşteri ve
% 50 EBITDA Hedefi Koyduk

Çok yoğun bir biçimde bu hedefleri gerçekleştirmek için üretim, pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri süreçlerimizi ve bu süreçleri yürüten kadromuzu sizler için sürekli genişletiyor ve de geliştiriyoruz.

Biz grup olarak AR-GE temelli faaliyet yürüten, yenilikçi, açık ve cesur fikirli innovatif ve kreatif kafa yapısına sahip bir İK portföyüne sahibiz. Dış müşterilerimize önem verdiğimiz kadar iç müşterilerimiz olan çalışanlarımıza yani onların memnuniyetine de aynı önemi veriyoruz.

Geçmiş tüm AR-GE birikimimizi birleştirip tek bir platforma taşımak ve şimdilik 6 farklı dünya dilinde (Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve Rusça) çalışacak bir AR-GE çalışmasını tamamladık.

Kendi teknolojmiz olan YSM FrameWork ile yazılım geliştiriyoruz. Artık çok daha güçlüyüz ve global pazar için hazırız.

Yerel, ulusal ve uluslararası yurt içi ve yurt dışı tanıtım etkinliklerine, firma eşleşmelerine ve fuarlara katılım gösteriyoruz. Pazarlama ve satışa çok ciddi hedeflerimiz var. Satış ve dağıtım kanallarına yatırım yaparken satış sonrası hizmetlerimizi daha da erişilebilir kılmaya ve bayileşmeye ağırlık vermeyi ihmal etmiyoruz. Artık uluslararası nitelik ve ölçekte bir ürün portföyümüz var, bu yüzden daha agresif olacağız.

YSM olarak daha başarılı olmak, inovasyonu canlı tutmak ve paydaşlarımız için daha iyi noktalara taşımak, yenilikçiliği ve yeni gelir kaynaklarını teşvik amacıyla şirket içinden ve dışından fikirleri toplayan
“Bir Projem Var (BPV)” projesini uygulamaya geçirdik..