Verimlilik/Performans

Verimlilik / Performans / İş Zekası

Verimlilik ve Performans özellikle KOBİ işletmelerinin en temel problemidir ve Türk şirketlerince en çok ihmal edilen konulardandır. Ofiste yanan ışığın veya ofisteki su kullanımı israfı ile ilgilenen ancak çalışanının, yöneticisinin, makinesinin, şantiyesinin, finansman ve bütçe kullanımının, müşterisinin verimliliği ve performansından bihaber çok şirket ve patron var maalesef.

Eski köye yeni adet getirirken “ölçme referanslı” yönetim felsefesini şirket/kurum içine yayacak şirket yönetici ve patronlarına sesleniyoruz. Aradığınız verimlilik/performans yazılım çözümü YSM’de bunun uygulanmasını sağlayacak danışmanlar da KobiPirin’de.

YSM; müşteri ihtiyaçlarının (sorun ve problemlerinin) karşılığını “çözüm” olarak tanımlar. Çözüm bazen sadece bir yazılım olabildiği gibi, aynı zamanda yazılım ile birlikte uygulamalı (danışmanlık) çalışmalarını da kapsamaktadır.

YSM; Kurumsal KOBI çözümleri de yazılım ve bağlı danışmanlık hizmetlerini içermektedir. Aşağıdaki çözümlerle ilgili kısa ürün açıklamalarının yanı sıra alınması tavsiye edilen danışmanlık hizmetlerini de bulacaksınız.

Üretim de Üretim Sahası, Makine, Çalışan verimlilik analizleri yer almaktadır. Üretim kısmını ayrıca incelemenizi öneririz.

Verimlilik için bir bakıma Elektronik Süreç Yönetimi de uygulamalısınız. İş Akışı (Workflow) ve Elektronik Form Yönetimi paketimiz şu 2 modülden oluşmaktadır.

 • İş Akışı
 • E-Form ( Süreç Tasarımı )

İş Zekası paketimiz aşağıdaki modüllerden oluşmaktadır

 • Müşteri & Pazar Analizleri
 • Ürün Analizleri
 • Gelir & Gider Analizleri
 • Azlar & Çoklar (Pareto) Analizleri
 • Fırsat Analizleri

Müşteri & Pazar Analizleri modülünde Müşteri Sayıları, Rakip Sayıları, Tedarikçi Sayıları gibi fonksiyonlar mevcuttur.

Ürün Analizleri modülünde Satılan Ürün / Hizmet Sayıları, Satın Alınan Ürün / Hizmet Sayıları gibi fonksiyonlar mevcuttur.

Gelir & Gider Analizleri modülünde Müşteri Gelirleri – Grafik, Müşteri Gelirleri, Tedarikçi Giderleri – Grafik, Tedarikçi Giderleri, En Çok Kimden Kazanıyoruz, En Çok Kime Ödüyoruz gibi fonksiyonlar mevcuttur.

Azlar & Çoklar Analizleri modülünde En Çok Hangi Ürün / Hizmeti Satın Alıyoruz, En Çok Hangi Ürün / Hizmetten Kazanıyoruz gibi fonksiyonlar mevcuttur.

Fırsat Analizleri modülünde Toplam Fırsat Sayısı, Toplam Fırsat Sayısı – Statü, Toplam Fırsat Sayısı – Satış Temsilcisi, Toplam Fırsat Sayısı – Mağaza/Şube gibi fonksiyonlar mevcuttur.

İnsan Kaynakları yani İK (HR) paketlerimizde Türkiye’nin büyük şirketlerinde yaygın olarak kullanıldığını tespit ettiğimiz HayGroup metodolojisini referans alan Kurumsal ve Bireysel Performans paketlerimizde mevcuttur. 2009 yılında ETİ Holding şirketlerinin beyaz yakalılarında uyguladığımız bu çözümümüz hakkında detaylı bilgi almak için web sitemizdeki İK Çözümleri kısmını inceleyiniz.

Şirketlerdeki  bir başka verimsizlik kaynağı da Toplantı-Görev-Delegasyon konusudur. Toplantı, Toplantıda alınan kararlar, Verilen Görevler, İş Delegasyonları, Rol Delegasyonları hep problem kaynakları olmuştur. İyi yönetilmediğinde başlangıçta bahsettiğimiz performans problemleriyle verimsilik artışı ile karşı karşıya kalırız.

Toplantı-Görev-Delegasyon paketimizde İş / Görev Yönetimi ve Toplantı Yönetimi olmak üzere 2 modül mevcuttur.

 • İş / Görev Yönetimi modülü içerisinde Görevler, Yapılacak İş Listesi (To Do List), Tekrarlanan Görevler, Görev – Çalışan Eşleme, İş / Görev Kategorisi, Hatırlatmalar ve Bekleyen İşler gibi fonksiyonlar mevcuttur.
 • Toplantı yönetimi modülü içerisinde Yeni Toplantı, Toplantı Kararları / Notları / Aksiyonlar, Toplantı Sonucu gibi fonksiyonlar mevcuttur.

Böylece hiç bir iş ortada kalmaz YSM çözümü kullanıcılarını işlerini bitirmeleri konusunda sürekli dürter afedersiniz uyarır ve işleri bitirtir.

“Performans” kelimesi, kavramı; söylemlerinde herkesin çok sık kullandığı ancak buna karşın, çoğunlukla manuel yönetim sistemini dahi kur(a)madığı, sektörden sektöre farklılık gösteren ve gerçekten sıkı uzmanlık isteyen bir konudur. Göreceli olarak da Kurumsal Yönetim ve Stratejik Yönetim felsefeleri ile Kalite kavramlarının da iç-içe geçiştiği fonksiyonları içermektedir.

İşletme guruları “Management is Measurement” derler. Yani “Yönetmek Ölçmektir” diyorlar. Performans elde etmenin, verimliliğin artışı için ölçmeye başlamanız yeterlidir.

Performans sistemleri kurulurken insan psikolojisi asla ama asla unutulmamalıdır. İK konusunda yetkin, EQ (Duygusal Zeka) konularında eğitim veren, danışmanlık yapan, profesyonel anlamda çalışan başarılı insanların psikolog olmaları şaşırtıcı değil. Her yönetici/lider EQ eğitimleri almalı ve iş hayatında her gün uygulamalı, kazandığı artıları ev ve sosyal hayatında da yaşamalıdır.

Performans Yönetimi derken http://www.ysm.com.tr/ysm-mtb-pm/ deki çözümlerimizden bahsetmek isteriz. YSM olarak performans çözümlerimizi 6 başlıkta topladık.

 1. Finansal Performans
 2. Kurumsal Hedef & Performans
 3. Bireysel Hedef & Performans
 4. Süreçlerle Yönetim & Performans
 5. Kurumsal Karne (BSC Balanced Score Card)
 6. Stratejik Plan & Performans

Bu çözümleri sadece yazılım olarak değil, uygulamasını başarılı bir şekilde yapabilmek için Danışmanlık ve Uyarlama (KobiPirin implementasyon) hizmetleri ile birlikte sunuyoruz.

http://www.ysm.com.tr/kobipirin-soruyor-stratejik-planlama-nedir-nasil-ve-nereden-baslamalidir/

5 nolu Kurumsal Karne (BSC) konusuna kısaca değinmeden geçmeyelim: Karne bir başarı/performans göstergesidir. KOBİ Karnesi olarak da ifade ettiğimiz Kurumsal Karne yazılımımız genel büyük organizasyonlar için geliştirilmiş olan BSC (Balanced Score Card) performans uygulamasının YSM olarak KOBI’lerin de çok kolay kullanacağı formata ve tasarıma dönüştürülmüş özel bir uygulamasıdır. KOBI Karnesi; için BSC konseptindeki 4 boyut için gerekli performans göstergeleri (KPI) tanımlanması gerekmektedir. Bu konuda sektörel tecrübemizi sizin işletmeniz içinde kullanabilirsiniz.

Başarmak performans demektir. Biz de sizinle birlikte başarmak istiyoruz.

Sizin başarınız bizim başarımız. Bizim sizin illetmenizdeki başarımız sizin başarınız.

Verimlilik, Performans ve İş Zekası  çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak üzere;