E-Dönüşüm

E-Dönüşüm

Öncelikle “E-Dönüşüm Nedir?” ve “e-Dönüşüm” diyince ne anlıyoruz diyerek bir anlam ve anlayış birliği oluşturalım. E-Dönüşüm’ü kısaca açıklamak gerekirse; bilgisayar ve internet teknolojilerinin hızla geliştiği, “Bilgi Çağı” olarak adlandırdığımız ve yaşadığımız zaman bu zaman diliminde fiziksel olarak yaptığımız bir takım kamu – devlet işlerinin bilgisayar ve internet ortamına tanışıp yine bu ortamda yapılabilmesi demektir.

E-Devlet ve Bilgi Toplumu kapsamında Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)E-İmzaE-FaturaE-Arşiv FaturaE-Defter ile mahkeme tebliğlerini, ilgili kamu kurumu yazışmalarını ve tebliğlerini, şirketlerin mali bildirimleri gibi bir çok kamu tebliğleri ve bildirimleri artık internet ortamında yapmaya başlayıp, ilgili şirketler için zorunlu hale getirmiştir.

E-Dönüşüm ile devlet; Bilgi Çağı’nda şeffaflaşmayı, elektronik ortamda yapılacak bildirimler ile kağıt, enerji ve zaman tasarrufu yapmayı hedeflemektedir.

E-Dönüşüm, küresel ısınmanın baş gösterdiği günümüzde doğa dostu çözümler bütünüdür.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Nedir?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren sistemdir.

e-İmza Nedir?

E-İmza günlük hayatımızda kullandığımız, elle kağıt üzerine atılan ıslak imza ile aynı anlamı sahip olan UYAP, MERSİS, TİTUBB, E-Reçete, KEP*, E-ÇED, E-HACİZ, EKAP, ASBİS, SAVTAG, DTM gibi bir çok E-Devlet ve özel kurumlarda kullanılan elektronik imzalama biçimidir. (* KEP : Kayıtlı Elektronik Posta – KEP kullanabilmek için E-İmza gerekmektedir.)

e-Fatura Nedir?

E-Fatura, belirli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlaya, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik belgedir.

e-Arşiv Fatura Nedir?

E-Arşiv Fatura, faturaların 10 yıl boyunca saklanması gereken ikinci nüshalarının ve ilgili belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasını ve muhafaza edilmesini; gerektiğinde elektronik olarak ibraz edilmesini sağlayan bir hizmettir. Faturanın birinci nüshasını da müşterinin istemesi halinde elektronik yolla iletilmesine imkan vermektedir.

e-Defter Nedir?

E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan kayıtlar bütünüdür.

e-Saklama Nedir?

E-Saklama; resmi, hukuki ve ticari her türlü belgenin elektronik ortamda yasal geçerli ve güvenli şekilde uzun süreli saklanmasını ve istendiğinde bu belgelere kolay ulaşılabilir olmasını sağlayan sistemdir.

YSM yazılımlarında özellikle de Fatura ve Finans modüllerinde müşteri isteğine özel eDönüşüm çözümleri sunmaktayız.

Teklif için: http://www.ysm.com.tr/e-donusum-teklif-formu/

e-Dönüşüm  çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak üzere;