Üretim 4.0 / MES

Üretim / Sanayi 4.0 / MES

industrie 4.0 - usine du futur - 2015_10 - 004

Üretim (Manufacturing) toplumların sanayi toplumu olması yolunda gerçekleştirmesi gereken en önemli aktivitelerdendir. Gerek mal üretimi gerekse hizmet üretimi desteklenmesi ve geliştirilmesi gerekli en önemli alandır.

YSM Yazılım; Üretim, ShopFloor ve MES uygulamalarında Türkiye’nin en deneyimli yazılım şirketlerindendir. 2016 Davos Zirvesi’nin ana teması olan Sanayi 4.0 konusunda da oldukça yetkindir. KOÜ Teknopark’da ilk geliştirdiğimiz yazılım üretim üzerine olan MES (Manufacturing Execution Software) çözümüdür.

YSM MES çözümü Sipariş, Üretim, Sevkiyat, Üretim Duruş, Üretim Tanımlamaları, Ürün Ağaçları (BOM) ve Spekler, Üretim Yetkilendirme & Eşleme, Üretim Raporları ve sektörel özel çözüm olan MES Energy – Trafo modüllerinden oluşmaktadır.

Üretimde en önemli şey “üretim işemri” yönetimidir. İşemri oluşturabilmek Üretim Planlama fonksiyonun en kritik görevidir. Doğru zamanlama ve bu zamanlamaya uygun stok/hammadde temini en kritik işlerdendir. Üretim İşemri işletmenizin üretim şekline uyumludur ve rota (üretimin akışı) bazlı veya rotasız (yani klasik) olmak üzere 2 şekilde üretilip/yönetilebilir.

Üretim İşlemleri modülünde Üretim İş Emri Adımları, Üretim İş Emri Dokümanları, Üretim İş Emri İşlemleri [ Klasik ] ve   Üretim İş Emri İşlemleri [ Rotalı ], Üretildiği Makinalar, Endirekt Çalışan Personel Bilgileri, Üretildiği Makinalar, Vardiya Üretim Bilgileri gibi fonksiyonlar bulunmakta olup genel olarak gerekli tüm üretim yönetimi (manufacturing execution) spesifikasyonlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. En küçük imalatçı KOBİ’den en büyük üretim fabrikalarına kadar herkesin kullanabileceği çapta bir çözüm ile YSM hizmetinizdedir.

Üretim Duruş İşlemleri modülünde Duruş Nedenleri, Duruş Grupları tanımlamaları yapılarak işletmenin üretimini engelleyecek sebepler tanımlanır. Bir bakıma üretim kısıtları ve problemleri tanımlanarak Üretim İşemrileri ile entegre zaman yönetimi sağlayacak üretimin Verimliliğini ölçebilecek kayıtların oluşması sağlar. Ayrıca işçinin veya makinenin veya makine gurubunun veya üretim bölgesinin vardiya bazlı (örneğin 480 dk.) üretim performansını ölçebilir ve raprolayabilirsiniz. En çok hangi duruşların alındığını tespit ederek buna sebep olan kök nedenleri tespit ederek çözümler ve daha da çok üretim yapabilirsiniz. Üretim Duruş Raporu ve Günlük Vardiya Raporu aynı zamanda Üretimde Verimlilik Yönetimi için özel geliştirilmiştir.

Üretim Tanımları modülü ise şu başlıklardan oluşmaktadır: Malzeme – MES Tanımlama, Makina – MES Tanımlama, Makina PC Eşleme, Üretim Rota ve Operasyonları, Standart Zaman ve Diğer Üretim Tanımlamaları

Ürün Ağaçları (BOM) ve Spekler modülü ise ürün reçetelerini (BOM Bill Of Material) tanımlamalarını yapabileceğiniz ve bu tanımları üretim iş emri altında üretilen ürüne ait reçete olarak görebilirsiniz.

Üretim Yetkilendirme & Eşleme modülü ise güvenli bir üretim yönetim yazılımı için gereklidir. Bu modülde Kullanıcı ve Rota Yetkilendirme,        Rol ve Makina/Üretim Sahası Yetkilendirme,Rol ve Rota Yetkilendirme ile Kullanıcı Alanları gibi fonksiyonlar mevcuttur.

Üretim Raporları modülünde ise Sipariş-Sevkiyat-Üretim Analizi Raporu, Rota Bazında Üretim Raporu, Üretim Gerçekleşme Hurda Raporu, Rota Bazında Özel Üretim Raporu, İş Emri Bazlı Personel Raporu, Üretim Duruş Raporu, Günlük Vardiya Raporu gibi fonksiyonlar mevcuttur.

Üretim / Sanayi 4.0 / MES  çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak üzere;