Kocaeli Firmalarının KEP ve e-imza ihtiyacı YSM’den

KSO Sektörel Performans 2014 için bu yıl da YSM Yazılım’ı seçti
12 Kasım 2014
DİKKAT Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar : Adım-Adım
17 Kasım 2014
Hepsini göster

Kocaeli Firmalarının KEP ve e-imza ihtiyacı YSM’den

Kocaeli Firmalarının KEP ve e-imza ihtiyacı YSM’den

Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) son yasal düzenlemelerden ve cezai yaptırımlardan sonra, gündemde öne çıkmaya başlamıştır. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’nın görevleti kapsamında; e-tebligat almak amacıyla KEP adresi edinmesi gerektiği ve bu bağlamda, elektronik tebligata uygun altyapı oluşturmayan kişi, kurum ve kuruluşlara, her tespit için 10 Bin TL idari para cezası verileceği ve 1  yıl içerisinde bu cezaların 250 Bin TL‘ye kadar çıkabileceği yasal düzenlemelerde hükme bağlanmıştır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinizi almadıysanız doğru başvuru adresi YSM’dir.

Saygılarımızla,
YSM YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

(262) 341 40 04 | www.ysm.com.tr | http://bulut.ysm.com.tr  | http://pir.ysm.com.tr | ysm@ysm.com.tr

ysm_logo ♦ YSM YAZILIM; TürkKEP firmasının Kocaeli Başvuru Merkezidir.
♦ e-imza, KEP, e-fatura, e-defter ve tüm e-dönüşüm konularında
bize danışabilirsiniz.
http://bulut.ysm.com.tr  deki katma değeri yüksek
çözümlerimizi inceleyebilirsiniz.

Resmi Gazetede yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe  ve bu düzenlemelere kapsamına giren yükümlü kurum ve kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir :Kimler KEP Almalıdır ? www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140628-9.htm

♦ Tüm LTD. ve A.Ş’ler ile hisseleri paylara bölünmüş komandit şirketler, Spor kulüpleri,

♦  Noterler, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işlerden taşınmaz alım-satımı, şirket, vakıf ve derneklerin kurulması, idaresi ve devredilmesi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar,

♦  Kıymetli maden, taş veya mücevher alım-satımı yapanlar, Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımı ile uğraşanlar veya buna aracılık edenler,

♦ İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar,

♦ Bankalar, Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar,

♦ Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler, Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki ikrazatçılar, finansman ve faktoring şirketleri, Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri, Yatırım fonu yöneticileri,Yatırım ortaklıkları, Varlık yönetim şirketleri,

♦ Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, Finansal kiralama (leasing) şirketleri,

♦ Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar, Saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere İstanbul Altın Borsası Başkanlığı, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ve kargo şirketleri, Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları,

♦ Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar,

♦  Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler,

KEP için Gereken Evraklar : 3 başvuru evrakı gerekmektedir.

  1. Ticaret Sicil Tasdiknamesi fotokopisi veya Faaliyet Belgesi fotokopisi
  2. İmza sirküleri fotokopisi
  3. Şirket yetkililerinin nüfus cüzdanı fotokopileri

Nasıl Başvuracaksınız?    3 şekilde başvuru yapabilirsiniz.

  1. 1.      3 çeşit evrakı ysm@ysm.com.tr mail adresine gönderiniz.
  2. 2.      Eğer formlarınızı hazırlayıp imza için personelimizi göndermemiz isterseniz hizmet bedeli alınacaktır.
  3. 3.      İsterseniz evrakları YSM şirket adresine de gönderebilirsiniz.

KEP Hakkında yasal Bilgilendirme : www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140628-9.htm

Kabul Tarihi: 18/6/2014 ve Resmî Gazete : 28 Haziran 2014 Cumartesi, Sayı 29044, TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6545 uyarınca; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’na verilen görevler kapsamında; yükümlülerin e-tebligat almak amacıyla KEP adresi edinmesi gerektiği ve bu bağlamda, elektronik tebligata uygun altyapı oluşturmayan kişi, kurum ve kuruluşlara, her tespit için 10 Bin TL idari para cezası verileceği ve 1  yıl içerisinde bu cezaların 250 Bin TL‘ye kadar çıkabileceği yasal düzenlemelerde hükme bağlanmıştır.

TÜRKKEP Çözümleri ile İlgili Kısa Açıklamalar

KEP Nedir? Kayıtlı Elektronik Posta(KEP), aşağıdaki kullanım alanları ile iş ve özel hayatınızda bireyler ve kurumlarla yapacağınız tüm yazışmaların yanı sıra, belge gönderimi ve alımlarında da güven, hız, zaman tasarrufu, kullanım ve takip kolaylığı sağlamaktadır.

E-İmza Nedir? 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar.

KİYS nedir? Kurumların çok sayıda KEP adresinin posta kutularından KEP iletilerinin alımı ve gönderimi ile KEP iletileriyle ilgili kurum içi süreçlerin yönetilmesini sağlar.

E-Fatura Nedir? Değerli kâğıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik belgedir. E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

E-Arşiv Nedir? E-Arşiv; resmi, hukuki ve ticari her türlü evrak/belgenin elektronik ortamda saklanmasını ve kolay ulaşılabilir olmasını sağlayan sistemdir.

E-Defter Nedir? Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan kayıtlar bütünüdür. Format ve standartları« www.edefter.gov.tr» internet adresinde duyurulan defterler elektronik ortamda tutulabilir.

 FİYS nedir? E-Fatura İleti Yönetim Sistemi, kurumların e-fatura hesap veya hesaplarından gelen faturaların alımını ve faturalar ile ilgili kurum içi süreçlerin yönetilmesini sağlar.

 E-Mutabakat Sistemi nedir? Ayrıca standart e-posta, faks, telefon üzerinden bilgi gönderimine ihtiyaç duymadan tek bir ekran üzerinden mutabakat yazışmalarınızı yapmanızı sağlayan ve sonrasında KEP üzerinden resmi olarak mutabakat mektuplarınızı gönderebileceğiniz bir sistemdir.

Paylaş

Online sunum için alttaki formu doldurun, yetkililerimiz sunum detayı için sizinle iletişime geçecektir.