YSM MTB.CM

mtb.cmKurumsal Yönetim öncelikle bir konsept ve felsefe olarak ele alınmalıdır. Her firma kurumsaldır ve kurumsal yönetilir, ancak Kurumsal Yönetim Derecelendirme sistemleriyle değerlendirilip de kurumsallık karnesi önüne konulduğunda kaç puan aldığı (yönetim endeks puanı), ne kadar kurumsal olduğu anlaşılır.

Kurumsal Yönetim sistemi kullanan firmalar şu 4 şeyi işletmesinde kurmuş ve yürütüyor varsayılır.

1. Şeffalık

2. Adillik

3. Hesap verebilirlik

4. Sorumluluk

Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) bir çok maddesiyle kurumsal yönetime sahip çıkıyor ve Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin borsada işlem gören/görmeyen hepsinin uygulamasını istediği bir sistem getirdi. Bunu da zamana yayarak işletmelerin hazırlanması için bir fırsat verdiler.

YSM Yazılım olarak TTK’ya uygun bir çok modül çıkartık. Bu modüller özellikle YSM.MTB çözümlerimiz içinde yayılmış durumdadır. YSM.Base içinde gerekli tanımları yaptığımızı ve bunun üzerine diğer işlemleri yürüttüğümüzü YSM.Base sayfasında belirtmiştik.

Biz de YSM olarak “KOBİ’lere Holding Muamelesi” sloganıyla BOİ veya özellikle KOBİ işletmelerinin Kurumsal Yönetim sistemlerini kendi ölçeklerinde, kendi sektörlerine uygun ve kendi kurulu mevcut düzeninden başlayarak adım-adım, faz-faz bir kurumsallaşma yol haritası çıkartarak taşıyoruz. Hem yazılım hem de uygulamalı danışmanlık ve eğitim/workshop çalışmaları ile yapıyoruz. Nasıl mı? “Nasıl ?” sorunuzun cevabı YSM Implementasyon ekibi ve YSM Uygulama metodolojisinin sizin işletmenizde devreye alınmasında saklıdır. Onu da görüştüğümüzde anlatalım.

Şimdi de CM içindekileri tanıyalım. YSM MTB.CM modülleri İÇİNDE NE VAR?

Kurumsal Gelişim ve Kalite Yönetimi

 • Şikayet ve Memnuniyet Yönetimi
 • Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler (DÖF)
 • Öneri ve İyileştirme
 • Öz Değerlendirme (EFQM)

Yönetim Kontrol Listesi

 • Liderlik
 • Motivasyon
 • Başarı Alışkanlıkları
 • Başarı Adımları
 • Etkili Olma
 • Şirket Engelleri
 • Karlılık Taktikleri
 • Kar İyileştirme
 • Fiyatlandırma Stratejisi
 • Verimlilik

Kurumsal Risk Yönetimi (ERM)

 • Risk Tanımlama
 • Risk Önceliklendirme
 • Risk Eşleme
 • Risk İzleme
 • Risk Maliyet Analizleri

İş Akışı (Workflow) ve Elektronik Form Yönetimi

 • İş Akışı
 • E-Form ( Süreç Tasarımı )

İç Kontrol (COSO) Sistemi

 • İç Kontrol Sistemi ( COSO )
 • İç Kontrol ( COSO ) Adımları

Denetim Faaliyetlerinin Yönetimi (DYS)

 • Denetim Bilgileri
 • Denetçi Bilgileri
 • Denetim Planı
 • Denetim Soruları
 • Denetim Uygunsuzlukları
 • Denetim Raporları

Ürünlerimizi Denemek İçin Tıklayınız Detay Bilgi Almak İçin Tıklayınız