Yeni İş Ortağımız Adenyum Teknoloji A.Ş.
16 Mart 2018
Özel Eğitim Kurumları İçin KEP Adresi İçin Son 15 Gün!
6 Nisan 2018
Hepsini göster

Kayıtlı Elektronik Posta KEP nedir? Neye yarar? Normal E-Postadan Farkları?

ysm@ysm.com.tr gibi mevcut e-mail adresleri Standart Elektronik Posta (SEP) adresleri ile Kayıtlı Elektronik Posta ( KEP ) adresleri arasındaki farklar nedir, YSM ve Kocaeli başvuru merkezi olan TÜRKKEP ile ilintili olarak açıklamaya ve anlatmaya çalışalım.

Kayıtlı Elektronik Posta ( KEP ) ile ilgili yönetmelik; 19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” ne göre; kamu kuruluşlarının tebligatlarını , Anonim Şirket , Limited Şirket ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlere e-tebligat ile yapılması zorunlu hale gelmiştir. Yapılacak olan tebligatlar;  elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) ile yapılacak, standart elektronik posta adresleri (SEP) kullanılamayacaktır.

Sistem sadece KEP ’ten KEP ’e çalışmaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus KEP Sisteminin kapalı devre bir sistem oluşudur.

Sistem sadece KEP ’ten KEP ’e çalışmaktadır.

Yani;  …..@xmail.com.tr adresinden ……@hs03.kep.tr adresine gönderim yapılamamaktadır.

Yine aynı şekilde …….@hs03.kep.tr adresinden ……..@xmail.com.tr adresine ileti gönderilememektedir.

KEP Hizmet Sağlayıcılar  ( KEPHS ) BTK denetimi ve BTK mevzuatına tabi kurumlardır.

Belirtildiği gibi önce 3 olan KEPHS sayısı 5 e ulaşmıştır.

Yakın bir süre içerinde bu rakam artabilir gibi görünmekte.

Aşağıdaki linkten Hangi KEPHS ’nin hangi alan kodunu kullandığı, faaliyete ne zaman başlandığı gibi detaylara ulaşabilirsiniz.

http://www.tk.gov.tr/bilgi_teknolojileri/kayitli_elektronik_posta/kephs.php

KEP ile gönderilen bir içerik veya doküman Noter tasdikli ve İadeli Taahhütlü olarak gelip, gitmekte ve hukuki olarak senet hükmünde kesin delil teşkil etmektedir. KEP Sistemi sayesinde kurum ve kuruluşlar ciddi tasarruf imkanına sahip olabilirler.

KEP Kullanımının Başlıca Faydaları;  

 1. Çok Hızlı Olması
 2. Teslim Garantili Olması
 3. Maliyetleri Ciddi Oranda Düşürmesi
 4. Etkin Zaman ve İşgücü Yönetimi Sunması

KEP Kullanımının en çok tercih edilen alanları aşağıdaki gibidir;

 1. Mutabakat
 2. İhtar ve İhbar
 3. Tebligat
 4. Teklif, Sipariş ve Sözleşmeler
 5. İK Süreçleri (Bordro ve İzin Formları)
 6. Bildirimler
 7. Kalite Dokümanları
 8. Fatura İtirazı

Şirketlerin ve  kurumların bu faydaları elde edebilmeleri için cezai bir yaptırımı beklemek yerine iş süreçlerine KEP ’i dahil etmenin yollarını aramaları gerekir.

YSM Yazılım olarak Kocaeli TBM ünvanı ile tüm TÜRKKEP ürün ve hizmetlerini sunabilme yetkinliğine sahibiz.

TÜRKKEP, Türk Ticaret Kanunu, Tebligat Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında yasal düzenlemesi yapılmış olan, kayıtlı elektronik posta (KEP), e-Tebligat, e-Fatura ve e-Arşiv hizmetlerini kurumsal ve bireysel müşterilerine yetkili hizmet sağlayıcı olarak tek noktadan sağlayabilen ülkemizin ilk ve tek güven kurumudur.

TÜRKKEP, ayrıca e-İmza, e-Defter ve e-Mutabakat çözümleri ile KEP İleti Yönetim Sistemi (KİYS), KEP Gateway, e-Fatura Yönetimi Sistemi ve e-Fatura İtiraz Sistemi çözümleri ve entegrasyon hizmetleri ile de kurumsal müşterilerine uçtan uca katma değerli çözümler ve hizmetler sağlamaktadır.

KEP alabilmek için 0262 341 40 04 ve ysm@ysm.com.tr den iletişime geçiniz.

Paylaş

Online sunum için alttaki formu doldurun, yetkililerimiz sunum detayı için sizinle iletişime geçecektir.